Ogłoszenia

1.Konkurs na godło szkoły został rozstrzygniety. Zwyciężczynie to Bianka i Agata Pawłowskie. Siostry połączyły swoje pomysły,  efekt można podziwiać na głównej stronie. Wielkie gratulacje!

2. PSS w Stratford-upon-Avon otrzymało wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018r.

3.Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami Walnego zebrania z dnia 01/07/17, Zarząd szkoły na zebraniu w dniu 16/09/17 ustanowił podwyżkę czesnego. Podwyżka była nieunikniona ze względu na wyższe koszty prowadzenia szkoły, na które złożyły się: wynajem 4-ej sali lekcyjnej, opłacenie 4-ej nauczycielki i pensja dla dyrektor szkoły. Pragniemy przy tej okazji przypomnieć, że PSS jest instytucją niedochodową i wszelkie wpłaty pieniężne z czesnego przeznaczone są w całości na prowadzenie szkoły. Nowe czesne  będzie obowiązywać w wysokości: £8 za sesję- jedno dziecko, £7 za sesję- dwoje dzieci, £6 za sesję- troje dzieci. Wysokość składek na bieżący okres w zakładce Konto bankowe.

4. Informujemy, że na mocy uchwały polskiego parlamentu, która weszła w życie 21 kwietnia 2017 r. uczniowie i nauczyciele Polskich Szkół Sobotnich  mogą ubiegać się o legitymacje szkolne. Będą one wydawane przez Konsulat RP właściwy ze względu na siedzibę szkoły. W naszym wypadku w Londynie. Legitymacje szkolne uprawniają do zniżek na przejazdy komunikacji publicznej oraz wejścia do muzeów i parków narodowych na terenie Polski. Wnioski o legitymację dla ucznia dostępne są do pobrania tutaj: Wniosek o legitymację szkolną.docx . Proszę wypełnić właściwą rubrykę i zwrócić   dyrektorowi szkoły.